Privacyverklaring Softbee B.V.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Softbee B.V. (hierna Softbee) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Softbee is statutair gevestigd te Cruquius aan de Cruquiuszoom 51 (2142EW) staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 73286966 en draagt de naam Softbee B.V. Softbee is per e-mail te bereiken via info@softbee.nl en telefonisch via +31 (0) 621 828 335.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Softbee omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Softbee aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is gericht aan alle bezoekers van de website van Softbee. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds energieadviseurs/certificaathouders en overige bezoekers.

De verwerking van persoonsgegevens door Softbee valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Softbee behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 Maart 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Indien u een offerte wilt aanvragen bij een Energieadviseur op onze website wordt op het formulier aangegeven welke persoonsgegevens u verplicht in moet vullen. Het betreft uw: voor -en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u in contact te brengen met een Energieadviseur. Zonder deze gegevens is het voor Softbee niet mogelijk om de diensten uit te voeren.

Softbee verzamelt tevens persoonsgegevens van certificaathouders die betrekking hebben op de contactpersoon van energieadviseurs. Om een zogeheten Trial abonnement te starten kan Softbee de volgende persoonsgegevens verlangen van de contactpersoon: aanhef, NAW gegevens, e- mailadres en telefoonnummer. De persoonsgegevens kunnen, na toestemming van de energieadviseur, gebruikt worden voor het optimaliseren van zowel de technische als de commerciële doeleinden.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van zeven (7) jaar opgeslagen nadat de overeenkomst is beëindigd. Deze termijn is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Cookies

Softbee maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Softbee bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Softbee om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. De websites van Softbee, waaronder checkenergielabel.nl, delsys.nl, softbee.nl, mijnenergiekluis.nl, bevatten zogenaamde tracking cookies. Deze zijn zodanig ingesteld dat het niet te herleiden is naar een natuurlijke persoon. Om deze reden behoeft de website geen melding.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Softbee, checkenergielabel.nl, delsys.nl, softbee.nl en mijnenergiekluis.nl.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Softbee zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Softbee verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Softbee .

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden, niet zijnde verwerkers, als Softbee op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Softbee heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omdat u een account maakt bij ons kunt u uw persoonsgegevens via de applicatie te allen tijde inzien en wijzigingen indien noodzakelijk. Indien u andere vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of het opslaan van uw persoonsgegevens, dan kunt u eveneens een e-mail zenden.

Indien u een klacht wil indienen over Softbee met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Over checkenergielabel.nl

Checkenergielabel.nl is een initiatief van erkende EPA- energie adviseurs, BRL9500 gecertificeerde bedrijven en duurzaamheids-adviseurs en Softbee ICT. Waarom?

Omdat wij heel graag willen meewerken aan een duurzaam Nederland. Wij stellen energielabels op en maken EPA maatwerkadviezen. Door onze eigen ontwikkelde software kunnen wij snel vrijblijvende offertes op afstand maken en het verwerkingsproces versnellen. Daarmee realiseren wij tijdwinst, betere tarieven en minder CO2 uitstoot.

Energielabels , maatwerkadvies
HomeWoningen, bedrijfspanden, kantoren, gebouwen

Besparen op energie
Woning, bedrijfsruimte

Specifieke regio’s
Amsterdam, Haarlem